رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶  

رتبه قبولی تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد ۹۶
رتبه قبولی تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد ۹۶ متقاضیانی میتوانند در تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد ۹۶ قبول شوند که تراز کنکوری آنها در رشته مورد نظر از تراز یا نمره کل آخرین فردی که سال قبل قبول شده است،بیشتر باشد.پس در حدتوان است که متوجه شویم تراز امتحان متقاضیان تکميل ظرفيت خوب بوده است وبه همین خاطر توانستند در تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد قبول شوند.
برای مشاهده کلیک کنید.
رشته های تکميل ظرفيت دانشگاه آ

ادامه مطلب  

کارنامه و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری رشته مامایی 96  

درصد و کارنامه قبولی تکميل ظرفيت کنکور سراسری رشته مامایی 96
کارنامه و رتبه قبولی تکميل ظرفيت کنکور سراسری رشته مامایی 96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی تکميل ظرفيت کنکور سراسری رشته مامایی 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

رشته مامایی از زیر مجموعه‌ های گروه علوم پزشکی و بهداشت است که با هدف تربیت کارشناسان متعهد در زمینه آموزش و خدمات

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96  

تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد ، فرصت دیگری است که در اختیار آن دسته از داوطلبانی قرار می گیرد که به رشته مهندسی بهداشت محیط علاقه مندند ولی در انتخاب رشته کنکور سراسری یا در انتخاب رشته دانشگاه آزاد موفق به پذیرش در این رشته نشده اند و یا از دانشگاه مورد پذیرش خود رضایت ندارند . در انتخاب رشته تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد رشته هایی که ظرفيت شان تکميل نشده است ارائه می شود که متقاضیان ان

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96  

تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد ، فرصت دیگری است که در اختیار آن دسته از داوطلبانی قرار می گیرد که به رشته مهندسی بهداشت حرفه ای علاقه مندند ولی در انتخاب رشته کنکور سراسری یا در انتخاب رشته دانشگاه آزاد موفق به پذیرش در این رشته نشده اند و یا از دانشگاه مورد پذیرش خود رضایت ندارند . در انتخاب رشته تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد رشته هایی که ظرفيت شان تکميل نشده است ارائه می شود که متقاضیان 

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد 96  

تکميل ظرفيت دکتری دانشگاه آزاد در رشته بهداشت مواد غذایی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکميل ظرفيت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفيتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکميل ظرفيت دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شر

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد 96  

تکميل ظرفيت دکتری دانشگاه آزاد در رشته ترویج و آموزش کشاورزی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکميل ظرفيت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفيتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکميل ظرفيت دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرک

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد 96  

تکميل ظرفيت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مالی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکميل ظرفيت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفيتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکميل ظرفيت دکتری مالی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آز

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد 96  

تکميل ظرفيت دکتری دانشگاه آزاد در رشته فلسفه توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکميل ظرفيت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفيتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکميل ظرفيت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96  

 
تکميل ظرفيت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مدیریت بازرگانی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکميل ظرفيت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفيتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکميل ظرفيت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با ش

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد 96  

تکميل ظرفيت دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم کامپیوتر توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکميل ظرفيت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفيتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکميل ظرفيت دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مص

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی ارومیه 95 – 96  

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری ارومیه 95 – 96
رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی ارومیه 95 – 96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی ارومیه 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
 

رشته پرستاری در حال حاضر یک رشته علمی است و پرستار به عنوان یک عضو مهم در تیم مراقبت

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی خوزستان 95 – 96  

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری خوزستان 95 – 96
رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی خوزستان 95 – 96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی خوزستان 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
 

اگر قصد تحصیل در رشته پرستاری را دارید، آگاهی از آینده شغلی این رشته و درصد های قبول

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری 96  

تکميل ظرفيت دکتری سراسری 96 در رشته حسابداری توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفيت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکميل ظرفيت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکميل ظرفيت دکتری حسابداری درصورت کسب حدنصاب ( تراز ) قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای قبولی

ادامه مطلب  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد  

متقاضیان ثبت نام در تکميل ظرفيت دانشگاه
آزاد می توانند با داشتن اطلاعاتی همچون حدود تراز و رتبه قبولی تکميل
دانشگاه آزاد می توانند آمادگی خود را برای داشتن یک انتخاب رشته موفق در
تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 افزایش دهند.برای اطلاع از رتبه قبولی تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد به لینک زیر بروید. رتبه قبولی تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد
قبولی در تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد
تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد
رتبه قبولی تکميل ظرفيت
برای انتخاب رش

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96  

رشته مهندسی بهداشت محیط از رشته های پر متقاضی انتخاب رشته تجربی به شمار می رود که بسیاری از داوطلبان کنکور تجربی در انتخاب رشته تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد نیز هدف قبولی در این رشته را دارند . تکميل ظرفيت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد در واقع فرصتی است برای علاقه مندان به این رشته که بار دیگر شانس قبولی خود را بیازمایند . پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد و مشخص شدن وضعیت قبولی هر داوطلب ، این امکان به آن دس

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی 96  

تکميل ظرفيت دکتری سراسری 96 در رشته روانشناسی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفيت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکميل ظرفيت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکميل ظرفيت دکتری روانشناسی درصورت کسب حدنصاب ( تراز ) قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی 96  

تکميل ظرفيت دکتری سراسری 96 در رشته شیمی کاربردی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفيت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکميل ظرفيت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکميل ظرفيت دکتری شیمی کاربردی درصورت کسب حدنصاب ( تراز ) قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی 96  

تکميل ظرفيت دکتری سراسری 96 در رشته مدیریت دولتی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفيت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکميل ظرفيت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکميل ظرفيت دکتری مدیریت دولتی درصورت کسب حدنصاب ( تراز ) قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و

ادامه مطلب  

رتبه قبولي تكميل ظرفيت رشته پرستاری آزاد ۹۶  

همانطوری که می
دانید پرستاری دانشگاه
آزاد، بهترین مرجع های شما برای انتخاب رشته تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد است. شما می
توانید با استفاده از پرستاری
آ زاد، انتخاب رشته درست و منطقی برای قبولی در
تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 داشته باشید. رتبه قبولی تكمیل ظرفيت پرستاری آزاد ۹۶ آخرین رتبه قبولی تكمیل ظرفيت پرستاری آزاد ۹۶ قبولی تكمیل ظرفيت پرستاری ۹۶ رتبه قبولی تكمیل ظرفيت پرستاری آزاد ۹۶ رتبه قبولی تكمیل ظرفيت دانشگاه آزاد رشته پرستاری ۹۶

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد 96  

 
تکميل ظرفيت دکتری دانشگاه آزاد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکميل ظرفيت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفيتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکميل ظرفيت دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل

ادامه مطلب  

معرفی کارت مگانایت  

 
معرفی کارت مگانایت
خلاصه توضیحات کارت
 
کارت مگانایت در آرنای ۱۰ (Hog Mountain) یا لجندری چست باز می شود.
زمانی که مگانایت در محلی رها می شود به اندازی ۴ یا ۵ کاشی در اطراف خودش خسارت وارد می کند.
برای رها سازی این کارت شما نیاز به ۷ الکسیر دارید.
کارت مگانایت مثل پکا پوشیده هست و قیافه اصلی این کارت معلوم نیست ، ولی در ظاهر به کارت ماینر رفته است !میهن کلش

ادامه مطلب  

معرفی کارت مگانایت  

 
معرفی کارت مگانایت
خلاصه توضیحات کارت
 
کارت مگانایت در آرنای ۱۰ (Hog Mountain) یا لجندری چست باز می شود.
زمانی که مگانایت در محلی رها می شود به اندازی ۴ یا ۵ کاشی در اطراف خودش خسارت وارد می کند.
برای رها سازی این کارت شما نیاز به ۷ الکسیر دارید.
کارت مگانایت مثل پکا پوشیده هست و قیافه اصلی این کارت معلوم نیست ، ولی در ظاهر به کارت ماینر رفته است !میهن کلش

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بیماری شناسی گیاهی 96  

تکميل ظرفيت دکتری سراسری 96 در رشته بیماری شناسی گیاهی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفيت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکميل ظرفيت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکميل ظرفيت دکتری بیماری شناسی گیاهی درصورت کسب حدنصاب ( تراز ) قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی 96  

تکميل ظرفيت دکتری سراسری 96 در رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفيت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکميل ظرفيت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکميل ظرفيت دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی درصورت کسب حدنصاب ( تراز ) قبولی در این مرحله 50 درصد از

ادامه مطلب  

ریتم مجموعه محتواهای صوتی  

 
امکانات برنامه
دانلود قانونی جدیدترین و پرفروش‌ترین آهنگ‌ها بدون محدودیت
دانلود و پخش موسیقی با کیفیت‌های گوناگون
ذخیره آهنگ‌ها در قسمت «ریتم من»
پخش آهنگ‌های ذخیره شده در «ریتم من» بدون نیاز به اینترنت
سهولت در پرداخت هزینه
جستجوی سریع
دسترسی آسان به آرشیو موسیقی
شارژ رایگان ایرانسل - سایت شارژ رایگان

ادامه مطلب  

برنامه نویسی php yii2 data provider default sorting $dataProvider = new ActiveDataProvider([ 'query' => $query, 'sort'=> ['defaultOrder' => ['topic_order'=>SOR  

برنامه نویسی phpHow to get response as json format(application/json) in yii?
Create this function in your (base) Controller:
protected function renderJSON($data){header('Content-type: application/json');echo CJSON::encode($data);foreach (Yii::app()->log->routes as $route) {if($route instanceof CWebLogRoute) {$route->enabled = false; // disable any weblogroutes}}Yii::app()->end();}آموزش فریم ورک Yii

ادامه مطلب  

برنامه نویسی php yii2 data provider default sorting $dataProvider = new ActiveDataProvider([ 'query' => $query, 'sort'=> ['defaultOrder' => ['topic_order'=>SOR  

برنامه نویسی phpHow to get response as json format(application/json) in yii?
Create this function in your (base) Controller:
protected function renderJSON($data){header('Content-type: application/json');echo CJSON::encode($data);foreach (Yii::app()->log->routes as $route) {if($route instanceof CWebLogRoute) {$route->enabled = false; // disable any weblogroutes}}Yii::app()->end();}آموزش فریم ورک Yii

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری الهیات علوم قرآن و حدیث 96  

تکميل ظرفيت دکتری سراسری 96 در رشته الهیات علوم قرآن و حدیث توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفيت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکميل ظرفيت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکميل ظرفيت دکتری الهیات علوم قرآن و حدیث درصورت کسب حدنصاب ( تراز ) قبولی در این مرحله 50 درصد از

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست برنامه ریزی 96  

تکميل ظرفيت دکتری سراسری 96 در رشته محیط زیست برنامه ریزی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفيت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکميل ظرفيت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکميل ظرفيت دکتری محیط زیست برنامه ریزی درصورت کسب حدنصاب ( تراز ) قبولی در این مرحله 50 درصد از راه

ادامه مطلب  

گیشه برای تمام بلیت‌ها  

 
امکانات برنامه
معرفی تئاترها، کنسرت‌ها، فیلم‌ها، گالری‌ها و برنامه‌های گردشگری
خرید آنلاین بلیت و دریافت بلیت صادرشده از طریق برنامه کاربردی
نمایش جزئیات هر برنامه همچون هنرمندان، عوامل، عکس‌ها، آواها، نشانی محل اجرا
نمایش نشانی روی نقشه و مسیریابی آن
قابلیت حفظ خودکار بخشی از اطلاعات برای دسترسی‌ در وضعیت آفلاین
قابل استفاده برای مشترکان ایرانسلی و سایر اپراتورها
شارژ رایگان ایرانسل - سایت شارژ رایگان

ادامه مطلب  

معرفی اسپل Heal  

معرفی اسپل Heal
خلاصه
اسپل Heal برای نگه داشتن و افزایش سلامتی اونا استفاده می شود.
اسپل Heal هم روی نیرو ها و هم روی ساختمان های دفاعی و تاور ها تاثیر می زارد.
این اسپل در آرنای گراز کوهستان ( ۱۰ ) باز می شود.
برای راه سازی این کارت شما نیاز به ۳ الکسیر دارید.میهن کلش

ادامه مطلب  

معرفی اسپل Heal  

معرفی اسپل Heal
خلاصه
اسپل Heal برای نگه داشتن و افزایش سلامتی اونا استفاده می شود.
اسپل Heal هم روی نیرو ها و هم روی ساختمان های دفاعی و تاور ها تاثیر می زارد.
این اسپل در آرنای گراز کوهستان ( ۱۰ ) باز می شود.
برای راه سازی این کارت شما نیاز به ۳ الکسیر دارید.میهن کلش

ادامه مطلب  

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مهر 96  

به اطلاع کلیه پزشکان آزاد و فعال در بخش خصوصی میرساند؛ با توجه
به کسری فزاینده پزشک عمومی در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه
روستایی در کلیه شبکه های بهداشت و درمان سطح استان، معاونت بهداشتی استان
از همه پزشکان عمومی علاقمند به خدمت در برنامه پزشک خانواده دعوت به
همکاری می نماید، علاقمندان می توانند در ساعات اداری به واحدهای
گسترش مراکز بهداشت شهرستانها و یا واحد پزشک خانواده معاونت بهداشتی استان
واقع در خیابان شهید دکتر بهش

ادامه مطلب  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت رتشه بهداشت عمومی آزاد ۹۶  

همانطوری که می دانید رتبه و رتبه قبولی تکميل ظرفيت
سال های گذشته برای قبولی در تکميل ظرفيت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد، بهترین مرجع
های شما برای انتخاب رشته تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد است. شما می توانید با استفاده
از رتبه قبولی در تکميل ظرفيت بهداشت عمومی آ زاد، انتخاب رشته درست و منطقی برای قبولی در تکميل
ظرفيت دانشگاه آزاد 96 داشته باشید. .


رتبه قبولی تکميل ظرفيت
بهداشت عمومی آزاد ۹۶
آخرین رتبه قبولی تکميل
ظرفيت بهداشت عمومی آزاد ۹۶
قب

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آموزش زبان انگلیسی 96  

تکميل ظرفيت دکتری سراسری 96 در رشته آموزش زبان انگلیسی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفيت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکميل ظرفيت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکميل ظرفيت دکتری آموزش زبان انگلیسی درصورت کسب حدنصاب ( تراز ) قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی 96  

تکميل ظرفيت دکتری سراسری 96 در رشته تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفيت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکميل ظرفيت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکميل ظرفيت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی درصورت کسب حدنصاب ( تراز ) قبولی در این مرحله

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی گیلان 95 – 96  

درصد و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی گیلان 95 – 96
رتبه و کارنامه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی گیلان 95 – 96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی گیلان 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
 

هدف از رشته مهندسی کامپیوتر تربیت متخصصانی است که بتوانند در زمینه تحلیل، ط

ادامه مطلب  

دانلود بازی شبیه ساز کشاورزی (اندروید)  

بازی اندروید شبیه سازی کشاورزی  درزیر تصاویری از بازی مشاهده میکنید
 
    
 
دانلود بازی شبیه سازی کشاورزی  در ادامه مطلب .....>>>>>
گرافیک عالی و جزئیات عالی
شبیه سازی سبک حرفه ای تجهیزات کشاورزی
گیم پلی سرگرم کننده و جذاب است
یک بازی باز جهان
انواع ماشین آلات صنعتی مانند تراکتور، کامیون و ... وجود دارد.
بیش از 20 نام تجاری فعال و معتبر در زمینه ماشین آلات صنعتی مانند New Holland، Case IH، Ponsse، Lamborghini، Horsch، Krone، آمازون، MAN و ... و

ادامه مطلب  

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی مرکزی 95 – 96  

درصد و کارنامه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی مرکزی 95 – 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی مرکزی 95 – 96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی مرکزی 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
 

مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر شامل دو گرایش نرم افزار و سخت افزار ا

ادامه مطلب  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد 96  

تکميل ظرفيت بهداشت عمومی برای علاقه مندان به این رشته پرمتقاضی فرصتی است که می توانند شانس خود را برای قبولی در این رشته مجددا امتحان نمایند . زمان شرکت در انتخاب رشته تکميل ظرفيت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد پس از انتشار نتایج دانشگاه آزاد اعلام خواهد شد که متقاضیان می بایست با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد ، از میان رشته محل های ارائه شده انتخاب رشته نمایند . در دست داشتن اطلاعاتی همچ

ادامه مطلب  

پایان نامه مراحل حسابداري پيمانكاري  

مراحل حسابداری پیمانکاری
پیشگفتار : تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکان

ادامه مطلب  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت رشته اتاق عمل آزاد 96  

همانطوری که می
دانید رتبه و رتبه قبولی
تکميل ظرفيت سال های گذشته برای قبولی در تکميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد، بهترین مرجع های شما برای انتخاب رشته تکميل ظرفيت دانشگاه
آزاد است. شما می توانید با استفاده از رتبه قبولی در تکميل ظرفيت اتاق عمل آ زاد، انتخاب رشته درست و منطقی برای قبولی در تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96
داشته باشید.
 
. رتبه قبولی تكمیل ظرفيت اتاق عمل آزاد ۹۶
آخرین رتبه قبولی تكمیل ظرفيت اتاق عمل آزاد ۹۶
قبولی تكمیل ظرفيت ا

ادامه مطلب  

دانلود فیلم کبریت سوخته  

دانلود فیلم کبریت سوخته با لینک مستقیم
دانلود رایگان فیلم ایرانی کبریت سوخته با کیفیت عالی 720p
اکران در سینماهای کشور (آنونس قرار گرفت)
دانلود فیلم کبریت سوخته
گروه فیلم : اجتماعی
سال تولید : 1391
کارگردان : کاظم معصومی
بازیگران: نیما شاهرخ شاهی، شاهرخ استخری، لیلا اوتادی، سارا نازپرور، امیررضا دلاوری، محسن افشانی، مهدی ذوذهب در کنار سارا خوئینی‌ها و عنایت بخشی
خلاصه داستان : کبریت سوخته داستان مردی به نام کاوه با عا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1