تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد 96  

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته ترویج و آموزش کشاورزی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرک

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد 96  

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مالی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آز

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد 96  

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته فلسفه توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96  

 
تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مدیریت بازرگانی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با ش

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد 96  

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم کامپیوتر توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مص

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96  

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد ، فرصت دیگری است که در اختیار آن دسته از داوطلبانی قرار می گیرد که به رشته مهندسی بهداشت حرفه ای علاقه مندند ولی در انتخاب رشته کنکور سراسری یا در انتخاب رشته دانشگاه آزاد موفق به پذیرش در این رشته نشده اند و یا از دانشگاه مورد پذیرش خود رضایت ندارند . در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته هایی که ظرفیت شان تکمیل نشده است ارائه می شود که متقاضیان 

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96  

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد ، فرصت دیگری است که در اختیار آن دسته از داوطلبانی قرار می گیرد که به رشته مهندسی بهداشت محیط علاقه مندند ولی در انتخاب رشته کنکور سراسری یا در انتخاب رشته دانشگاه آزاد موفق به پذیرش در این رشته نشده اند و یا از دانشگاه مورد پذیرش خود رضایت ندارند . در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته هایی که ظرفیت شان تکمیل نشده است ارائه می شود که متقاضیان ان

ادامه مطلب  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ متقاضیانی میتوانند در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ قبول شوند که تراز کنکوری آنها در رشته مورد نظر از تراز یا نمره کل آخرین فردی که سال قبل قبول شده است،بیشتر باشد.پس در حدتوان است که متوجه شویم تراز امتحان متقاضیان تکمیل ظرفیت خوب بوده است وبه همین خاطر توانستند در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد قبول شوند.
برای مشاهده کلیک کنید.
رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه آ

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد 96  

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته بهداشت مواد غذایی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شر

ادامه مطلب  

تراز قبولی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی  

 
برای متقاضیان کنکور تجربی ، انتخاب رشته دانشگاه آزاد از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است . در انتخاب رشته این دانشگاه به دلیل کمتر بودن تعداد انتخاب ها نسبت به انتخاب رشته کنکور سراسری داوطلبان می بایست با دقت بیشتری انتخاب هایشان را اولویت بندی نمایند . آنچه از کارنامه کنکور سراسری در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مورد توجه قرار می گیرد تراز موثر داوطلب می باشد . در واقع تراز موثربه تراز در

ادامه مطلب  

منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد  

منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد
 
منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد کلیه رشته ها
 
 
منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد کلیه رشته ها توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود، لیست کامل رشته ها را در ادامه مطلب مشاهده نمایید و برای مشاهده منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد هر رشته روی نام رشته کلیک کنید.
 
سنجش امیرکبیر - سوالات کنکور، منابع آزمو

ادامه مطلب  

تراز قبولی سهمیه ایثارگران دانشگاه آزاد  

 
فرزندان ایثارگران و جانبازان هم در انتخاب رشته کنکور سراسری و هم در انتخاب رشته دانشگاه آزاد سهمیه جداگانه ای دارند . از آنجایی که در دانشگاه آزاد معیار شانس قبولی را صرفا با تراز آخرین نفر قبولی می سنجیم ، بنابراین به نسبت دانشگاه های سراسری ، کار ساده تری برای بررسی شانس قبولی داوطلبان داریم . در ادامه جدولی را مشاهده می کنید که در آن تراز آخرین نفر قبولی سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته دانشگاه آزاد

ادامه مطلب  

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد  

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد کلیه رشته ها
 
 
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد کلیه رشته ها توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود، لیست کامل رشته ها را در ادامه مطلب مشاهده نمایید و برای مشاهده منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد هر رشته روی نام رشته کلیک کنید.
 
سنجش امیرکب

ادامه مطلب  

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 – 98
ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
 

 امسال بر خلاف سال های گذشته آزمون پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، توسط دانشگاه آزاد برگزار نمی شود. آزمون پذیرش این دانشگاه با آزمون سراسری ا

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد 96  

 
تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خسرو شهر 96 – 97  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد خسرو شهر 96 – 97
ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97-96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خسرو شهر 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
 

چند سالی است که شاهد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد و پذیرش داوطلبان به صورت بدون آزمون بوده ایم و علاوه بر ثب

ادامه مطلب  

شهریه دکتری دانشگاه آزاد  

بررسی میزان شهریه دکتری دانشگاه آزاد.
شهریه دکتری دانشگاه آزاد
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شهریه دکتری دانشگاه آزاد با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
 

دانشگاه آزاد یکی از محبوب ترین دانشگاه ها در ایران است که پس از دانشگاه های دولتی، به دلیل امکانات و تنوع رشته ها در تمامی مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ) اکثر داوطلبان، تحصیل

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایلخچی 96 – 97  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد ایلخچی 96 – 97
ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97-96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایلخچی 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

چند سالی است که شاهد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد و پذیرش داوطلبان به صورت بدون آزمون بوده ایم و علاوه بر ثبت نام ب

ادامه مطلب  

رتبه قبولی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی  

 
برای متقاضیان کنکور تجربی ، انتخاب رشته دانشگاه آزاد از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است . در انتخاب رشته این دانشگاه به دلیل کمتر بودن تعداد انتخاب ها نسبت به انتخاب رشته کنکور سراسری داوطلبان می بایست با دقت بیشتری انتخاب هایشان را اولویت بندی نمایند . آنچه از کارنامه کنکور سراسری در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مورد توجه قرار می گیرد تراز موثر داوطلب می باشد . در واقع تراز موثربه تراز در

ادامه مطلب  

شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد  

شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد چیست
شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
 

ادغام آزمون سراسری و آزاد با یکدیگر باعث شده که ارزشیابی داوطلبان کنکوری در قالب یک آزمون صورت بگیرد.بنابراین با توجه به اقدام کنکور دانشگاه سراسری و آزاد ملاک قبولی داوطلبان در دانشگاه آ

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دره شهر 96 – 97  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد دره شهر 96 – 97
ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97-96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دره شهر 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور ،  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی  و دانشگاه غیرانتفا

ادامه مطلب  

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مهر 96  

به اطلاع کلیه پزشکان آزاد و فعال در بخش خصوصی میرساند؛ با توجه
به کسری فزاینده پزشک عمومی در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه
روستایی در کلیه شبکه های بهداشت و درمان سطح استان، معاونت بهداشتی استان
از همه پزشکان عمومی علاقمند به خدمت در برنامه پزشک خانواده دعوت به
همکاری می نماید، علاقمندان می توانند در ساعات اداری به واحدهای
گسترش مراکز بهداشت شهرستانها و یا واحد پزشک خانواده معاونت بهداشتی استان
واقع در خیابان شهید دکتر بهش

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میمه 96 – 97  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد میمه 96 – 97
ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97-96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میمه96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور ،  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی  و دانشگاه غیرانتفاعی ،

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکو 96 – 97  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد اسکو 96 – 97
ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97-96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکو 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور ،  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی  و دانشگاه غیرانتفاعی 

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فراهان 96 – 97  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد فراهان 96 – 97
ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97-96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فراهان 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور ،  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی  و دانشگاه غیرانتفاع

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تنکابن 96 – 97  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تنکابن 96 – 97
ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97-96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تنکابن 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور ،  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی  و دانشگاه غیرانتفاع

ادامه مطلب  

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد  

دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد
دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد با مشاورانایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

طبق روال هر ساله و همچنین به دلیل گرایش بسیاری از متقاضیان به تحصیل در دانشگاه آزاد در دو نوبت مهر و بهمن شاهد پذیرش بدون آزمون داو

ادامه مطلب  

ثبت نام مرحله دوم دانشگاه آزاد  

ثبت نام مرحله دوم دانشگاه آزاد
ثبت نام مرحله دوم دانشگاه آزاد که بصورت کلی در دو صورت با ازمون و بدون ازمون تشکیل می شود و این دانشگاه برای تکمیل ظرفیت دانشگاه های خود و برای سهولت ثبت نام دانشچویان و متقاضیان این دانشگاه در نظر دارد که از طریق کنکور سراسری و ثبت نام بدون ازمون دانشجو پذیرش کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره تحصیلی مالیم تماس حاصل فرمایید.
افرادی که در نظام قدیم تحصیل نموده اند می بایست تمامی فی

ادامه مطلب  

مدارک لازم برای ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور  

زمان ، شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد
مدارک لازم برای ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره مدارک لازم برای ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
 

پس از اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری و قرار گرفتن نتایج بر روی سایت داوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده اند خود را برا

ادامه مطلب  

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میاندو آب 95 – 96  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد میاندو آب 95 – 96
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میاندو آب 95 – 96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میاندو آب 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر انتفاعی, علمی کابردی ، چند سا

ادامه مطلب  

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرمشهر 95 – 96  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد خرمشهر 95 – 96
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرمشهر 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر انتفاعی, علمی کابردی ، چند سالی است که شاهد پذیرش داوطلبا

ادامه مطلب  

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مشهد 95 – 96  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد مشهد 95 – 96
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مشهد 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر انتفاعی, علمی کابردی ، چند سالی است که شاهد پذیرش داوطلبان به

ادامه مطلب  

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بجنورد 95 – 96  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد بجنورد 95 – 96
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بجنورد 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر انتفاعی, علمی کابردی ، چند سالی است که شاهد پذیرش داوطلبا

ادامه مطلب  

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زاهدان 96 – 97  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد زاهدان 96 – 97
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زاهدان 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر انتفاعی, علمی کابردی ، چند سالی است که شاهد پذیرش داوطلبا

ادامه مطلب  

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اراک 96 – 97  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد اراک 96 – 97
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اراک 96 – 97
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اراک 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر انتفاعی, علمی کابردی ، چند سالی است که شاهد پ

ادامه مطلب  

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد نقده 95 – 96  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد نقده 95 – 96
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد نقده 95 – 96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد نقده 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر انتفاعی, علمی کابردی ، چند سالی است که شاهد پ

ادامه مطلب  

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهرضا 95 – 96  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد شهرضا 95 – 96
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهرضا 95 – 96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهرضا 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

چند سالی است که علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر انتفاعی, علمی کابردی ،شاه

ادامه مطلب  

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلخال 95 – 96  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد خلخال 95 – 96
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلخال 95 – 96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خلخال 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

چند سالی است که علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر انتفاعی, علمی کابردی ،شاه

ادامه مطلب  

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بافق 96 – 97  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد بافق 96 – 97
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بافق 96 – 97
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بافق 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر انتفاعی, علمی کابردی ، چند سالی است که شاهد پ

ادامه مطلب  

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مهاباد 95 – 96  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد مهاباد 95 – 96
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مهاباد 95 – 96
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مهاباد 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر انتفاعی, علمی کابردی ، چند سالی است که

ادامه مطلب  

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اشکذر 96 – 97  

لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد اشکذر 96 – 97
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اشکذر 96 – 97
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اشکذر 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر انتفاعی, علمی کابردی ، چند سالی است که شا

ادامه مطلب  

دانلود مصاحبه " PEN 1386 " ( نسخه اورجینال )  

سلام خدمت کاربران وب سایت " شادمهر کلاسیک "
امیدواریم لحظات خوبی رو در این پایگاه سپری کنید !
طبق وعده ی که جمعه هفته پیش دادیم ، امروز برآن شد ؛ مصاحبه " PEN 1386 "
نسخه کاملا اورجینال رو در اختیارتون قرار بدیم ( از نظیر حجم و کیفیت اصلی )
این مصاحبه برای اولین بار توسط تیم " شادمهر کلاسیک " نشر میشه !
هدیه ی ناقابل از طرف من ( سجاد ) و تیم شادمهر کلاسیک ؛ به همراهان همیشگی
رسانه " شادمهر کلاسیک " امیدواریم دوست داشته بیاشین !
⚠️ کپی برداری از ترجمه ه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1