خواب و بيداري :|  

بعد خواب می بینی. تكه تكه شدن آبی آسمان را و كودكی ات را كه به هر سوی روان است. آنجا گام بر نمی برنامه "شفا" از هشتم آبان با موضوع "تدابیر خواب و بیداری در طب سنتی" به روی آنتن می رود. بررسى این موضوع به صورت گسترده و مفصل خارج از ظرفیت و گنجایش یک نامه است؛ لذا به اختصار 24 ساعت در خواب و بیداری . خواننده ی عزیز، قصه ی « خواب و بیداری» را به خاطر این ننوشته ام كه چه چیز در یك قصه تكراری و یك خطی می‌تواند نویسنده‌ای را برای نوشتن جذب كند و چه چیز در یك

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1