دانلود نمونه سوال درس ب درس دینی یازدهم با جواب  

آزمون تستی دینی يازدهم, سوالات تمامی درس ها دینی يازدهم, نمونه سوال ترم اول دینی يازدهم, سوال ترم دوم دین و زندگی يازدهم, نمونه سوال درس اول و دوم و سوم کتاب دینی يازدهم
دین و زندگی - پایه يازدهم - رشته علوم تجربی, ریاضی فیزیک, سوالات درس ب درس کتاب دینی يازدهم که براي هر درس سوال های خود را دارد سوالات از جمله تستی, صحیح غلط, تشریحی و.... فرمت این فایل PDF می باشد. شما می توانید این فایل را بصورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. ب

ادامه مطلب  

دانلود جزوه و نمونه سوال فلسفه یازدهم درس اول  

فلسفه - پایه يازدهم - رشته علوم انسانی - شامل: نکات مهم و کلیدی و خلاصه کتاب فلسفه يازدهم درس اول فلسفه چیست, نمونه سوال فلسفه درس اول ب همراه جواب, سوالات تستی چهار گزینه ای فلسفه درس اول با پاسخ و.... فرمت این فایل ب صورت PDF می باشد. شما می توانید جزوه فلسفه يازدهم را ب صورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب مراجعه نمایید. کلاس, پایه, دهم, نهم, هشتم, هفتم, مدرسه کپی,دانلود نمونه سوال

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال ریاضی یازدهم فصل اول (علوم تجربی)  

سوالات ریاضی فصل اول يازدهم, آزمون ریاضی يازدهم رایگان, نمونه سوال ریاضی علوم تجربی يازدهم
ریاضی - پایه يازدهم - رشته علوم تجربی - سوالات ریاضی يازدهم که 20 نمره ای می باشد از تمامی مبحث های فصل اول دارای سوال و..... فرمت این فایل به صورت PDF می باشد. شما می توانید این فایل را بصورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب مراجعه نمایید.کلاس, پایه, دهم, نهم, هشتم, هفتم, مدرسه کپی,دانلود نمونه سوال

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال روانشناسی یازدهم درس اول  

روانشناسی - پایه يازدهم - رشته علوم انسانی - سوالات درس اول روانشناسی يازدهم ک 56 سوال از درس اول.... فرمت این فایل ب صورت PDF می باشد. شما می توانید مجوعه سوالات روانشناسی يازدهم درس اول را ب صورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلو و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب مراجعه نمایید. کلاس, پایه, دهم, نهم, هشتم, هفتم, مدرسه کپی,دانلود نمونه سوال

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال عربی یازده ام درس اول (انسانی)  

عربی - پایه يازدهم - رشته علوم انسانی -  سوالات عربی درس اول يازدهم شامل: 3 صفحه سوال ک ب صورت چهار گزینه ای, ترجمه آیات, معنی کلمات, و.... فرمت این فایل ب صورت PDF می باشد. شما می توانید نمونه سوال عربی را از وبسایت مدرسه کپی ب صورت رایگان دانلود و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب مراجعه نماییدکلاس, پایه, دهم, نهم, هشتم, هفتم, مدرسه کپی,دانلود نمونه سوال

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال جغرافیا یازدهم درس 1 و 2  

سوالات درس اول 1 جغرافیا يازدهم, آزمون جغرافیا درس دوم 2, دانلود رایگان نمونه سوال کتاب جغرافیا يازدهم رشته علوم انسانی, 
جغرافیا - پایه يازدهم - رشته انسانی - شامل سوال 20 نمره ای از درس اول و دوم کتاب جغرافیا پایه يازدهم رشته انسانی که به صورت تشریحی, جای خالی, صحیح و غلط و... فرمت این فایل PDF می باشد. شما می توانید این فایل را بصورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.کلاس, پایه, دهم, نهم, هشت

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال عربی یازدهم درس اول  

حل تمرین های عربی درس اول, سوالات عربی يازدهم رشته علوم تجربی, نمونه سوال عربی ریاضی فیزیک, نمونه سوال عربی با جواب, پاسخ تمرین های عربی کلاس يازدهم
عربی - پایه يازدهم - رشته علوم تجربی, ریاضی فیزیک, -  نمونه سوالات درس اول کتاب عربی يازدهم که بارم بندی آن استاندارد 15 نمره ای می باشد. و توسط اقای عباس زاده طرح شده و.... فرمت این فایل PDF می باشد. شما می توانید این فایل را بصورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود به ادا

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال تستی فیزیک یازدهم فصل اول (ریاضی فیزیک)  

فیزیک - پایه يازدهم - رشته ریاضی فیزیک - این پست شامل; انواع نمونه سوال های تستی ک براي کنکور بسیار مهم است براي فصل اول فیزیک يازدهم رشته ریاضی فیزیک... فرمت این فایل pdf می باشد. شما می توانید این پست را ب صورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب برویدکلاس, پایه, دهم, نهم, هشتم, هفتم, مدرسه کپی,دانلود نمونه سوال

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال تستی فیزیک یازدهم فصل اول (تجربی)  

فیزیک - پایه يازدهم - رشته علوم تجربی - این پست شامل; انواع نمونه سوال های تستی ک براي کنکور بسیار مهم است براي فصل اول فیزیک يازدهم رشته علوم تجربی... فرمت این فایل pdf می باشد. شما می توانید این پست را ب صورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب برویدکلاس, پایه, دهم, نهم, هشتم, هفتم, مدرسه کپی,دانلود نمونه سوال

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم درس اول  

سوالات زبان انگلیسی يازدهم, آزمون تستی انگبیسی درس اول, نمونه سوال همراه با جواب زبان انگلیسی, 
زبان انگلیسی - پایه يازدهم - رشته علوم تجربی, ریاضی فیزیک, انسانی, - شامل: سوالات براي درس اول کتاب زبان انگلیسی يازدهم میباشد ک نوع سوالات با توجه به شکل, تستی, معنی کلمه با توجه به نوشته, مکالمه بخوانید و دور کلمه مناسب خط بکشید و.... فرمت این فایل ب صورت PDF می باشد. شما می توانید این فایل را ب صورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. برا

ادامه مطلب  

دانلود جزوه فیزیک یازدهم فصل دوم (تجربی)  

فیزیک 2 - پایه يازدهم - رشته علوم تجربی- جزوه فیزیک يازدهم شامل مطالب مهم درس , نمونه سوال همراه با جواب, انواع تمرنی های متنوع, پرسش های صحیح غلط و تشریحی... فرمت این فایل pdf میباشد. شما می توانید این پست را ب صورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب برویدکلاس, پایه, دهم, نهم, هشتم, هفتم, مدرسه کپی,دانلود نمونه سوال

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال زیست یازدهم فصل اول  

آزمون زیست شناسی فصل اول رایگان, سوالات درس اول زیست کلاس يازدهم, نمونه سوال زیست, سوالات تستی زیست شناسی تنظیم عصبی
زیست شناسی - پایه يازدهم - رشته علوم تجربی - شامل : سوالات صحیح و غلط, تستی, تشریحی, از کتاب زیست شناسی يازدهم فصل اول تنظیم عصبی و.... فرمت این فایل ب صورت PDF می باشد. شما می توانید این فایل را ب صورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب مراجعه نمایید.کلاس, پایه, دهم, نهم, هشتم, هفتم, مدرسه کپی,دانل

ادامه مطلب  

اصول 1  

کد درس: 1214017
اصول حسابداري 1 رشته حسابداري پیام نور با پاسخنامه
 
دانلود سوالات اصول حسابداري 1 رشته حسابداري پیام نور
به همراه پاسخ نامه تستی و تشریحی و به صورت لینک مستقیم
 
دانلود سوالات اصول حسابداري 1 رشته حسابداري پیام نور با پاسخنامه
پس از دانلود اصول حسابداري 1 رشته حسابداري نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 96-95 (با جواب تستی

ادامه مطلب  

دانلود جزوه شیمی یازدهم فصل دوم  

جزوه آموزشی شیمی فصل دوم در پی غذای سالم, خلاصه درس کتاب شیمی يازدهم, نمونه سوال شیمی فصل دوم, آزمون شیمی يازدهم همراه با جواب
شیمی - پایه يازدهم - رشته علوم تجربی, ریاضی فیزیک, - خلاصه و نکات مهم و کلیدی فصل دوم در پی غذای سالم کتاب شیمی يازدهم, همراه با سوالات به همراه جواب آنها و... فرمت این فایل PDF می باشد. شما می توانید این فایل را بصورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب مراجعه نمایید.کلاس, پایه, دهم, نهم,

ادامه مطلب  

دانلودنمونه سوالات نوبت دوم نگارش پایه دهم  

سلام دوستان!
درادامه نمونه سوالات سکوی دهم بایک نمونه سوال دیگرهمراه شماهستیم.دراین پست بانمونه سوالات نوبت دوم نگارش پایه ی دهم همراه شماهستیم.این نمونه سوال قابل استفاده براي تمامی دانش آموزان محصل درپایه ی دهم درتمامی رشته های تحصیلی می باشد.دراین نمونه سوال مابراي شما6نمونه سوال ازکتاب نگارش1روآماده کردیم که شامل 4سوال ازمتن کتاب ودوسوال انشانویسی وبازگردانی است.براي دانلوداین نمونه سوال به ادامه مطلب مراجعه کنید..
 
 
سکوی د

ادامه مطلب  

دانلود رمان حسابداری اموال انبار  

 
نام کتاب: حسابداري اموال و انبار
نویسنده: ناشناس
دسته بندی: جزوه دانشگاهی
درباره کتاب:
دانلود کتاب حسابداري اموال و انبار فصل اول: در این فصل با عنوان «حسابداري اموال» مستندات مرتبط با خرید و نگه داری اموال معرفی نموده‌ایم و پس از طبقه بندی اموال و تعیین بهای تمام شده هر یک از انواع آن نسبت به صدور سند خرید و بیمه اموال اقدام شده است.فصل دوم: «متصدی حسابداري کاردکس اموال» پس از معرفی پلاک‌کوبی اموال و نحوه انجام آن با تو

ادامه مطلب  

دانلود رمان حسابداری اموال انبار  

 
نام کتاب: حسابداري اموال و انبار
نویسنده: ناشناس
دسته بندی: جزوه دانشگاهی
درباره کتاب:
دانلود کتاب حسابداري اموال و انبار فصل اول: در این فصل با عنوان «حسابداري اموال» مستندات مرتبط با خرید و نگه داری اموال معرفی نموده‌ایم و پس از طبقه بندی اموال و تعیین بهای تمام شده هر یک از انواع آن نسبت به صدور سند خرید و بیمه اموال اقدام شده است.فصل دوم: «متصدی حسابداري کاردکس اموال» پس از معرفی پلاک‌کوبی اموال و نحوه انجام آن با تو

ادامه مطلب  

اصول 2  

کد درس: 1214018
دانلود سوالات اصول حسابداري 2 رشته حسابداري پیام نور با پاسخنامه
 
دانلود سوالات اصول حسابداري 2 رشته حسابداري پیام نور
به همراه پاسخ نامه تستی و تشریحی و به صورت لینک مستقیم
 
دانلود سوالات اصول حسابداري 2 رشته حسابداري پیام نور با پاسخنامه
پس از دانلود اصول حسابداري 2 رشته حسابداري نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 96-9

ادامه مطلب  

نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی دهم  

درادامه پست های وبسایت سکوی دهم بایک نمونه سوال دیگرهمراه شما هستیم.دراین پس با نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی دهم همراه شماهستیم.این نمونه سوال قابل استفاده براي تمامی دانش آموزان محصل درپایه دهم دررشته هلای نجربی وریاضی می باشد..این فایل شمال 15نمونه سوال استانداردازهفت فصل ریاضی پایه ی دهم می باشد.براي دانلوداین نمونه سوال درادامه مطلب همراه سکوی دهم باشید...
 
سکوی دهم|يازدهم|دوزادهمl

ادامه مطلب  

دانلود سوالات انسان و محیط زیست یازدهم کل کتاب  

نمونه سوال کتاب انسان محیط زیست يازدهم سوالات تمامی درس های انسان و محیط زیست, نمونه سوال درس دوم انسان و محیط زیست
انسان و محیط زیست - پایه يازدهم - رشته علوم تجربی, ریاضی فیزیک, انسانی, - شامل سوالات درس ب درس کل کتاب انسان و محیط زیست که براي هر درس تمامی سوالات های آن اورده شده است و.... فرمت این فایل PDF می باشد. شما می توانید این فایل را بصورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
 کلاس, پا

ادامه مطلب  

نمونه سوالات نوبت دوم دینی دهم  

سلام دوستان!
دراین پست بانمونه سوالات نوبت دوم دینی دهم همراه شماهستیم.این نمونه سوال شامل 20نمونه سوال استانداردازدینی دهم می باشدکه شامل سوالات جاخالی وتکمیل کنیدوتوضیح دهیدو...می باشد.این نمونه سوال قابل استفاده براي تمامی دانش آموزان محصل درپایه ی دهم درتمامی رشته های می باشد.براي دانلوداین نمونه سوال به صورت رایگان درادامه مطلب همراه سکوی دهم باشید...
 
سکوی دهم|يازدهم|دوزادهمl

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحانی نوبت اول اجتماعی پایه هفتم  

باسلامی دوباره خدمت شما دوستان
اینم نمونه سوال امتحانی نوبت اول اجتماعی پایه هفتم
این نمونه سوال از امتحان دی ماه 92 در مدرسه شاهد اردبیل میباشد
با ارزوی نمره 20
سایت درسی|دانلودنمونه سوال|سوالات هفتم وهشتم نهم|پایه هفتم وهشتم نهم|نمونه سوالات دهم

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحانی نوبت اول اجتماعی پایه هفتم  

باسلامی دوباره خدمت شما دوستان
اینم نمونه سوال امتحانی نوبت اول اجتماعی پایه هفتم
این نمونه سوال از امتحان دی ماه 92 در مدرسه شاهد اردبیل میباشد
با ارزوی نمره 20
سایت درسی|دانلودنمونه سوال|سوالات هفتم وهشتم نهم|پایه هفتم وهشتم نهم|نمونه سوالات دهم

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوالات درس 1 ریاضی هفتم  

سلام دوستان عزیز
امروز براي شما یک نمونه سوال بسیار خوب از ریاضی هفتم قرار داده ایم
براي دانلود نمونه سوال لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
سایت درسی|دانلودنمونه سوال|سوالات هفتم وهشتم نهم|پایه هفتم وهشتم نهم|نمونه سوالات دهم

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوالات درس 1 ریاضی هفتم  

سلام دوستان عزیز
امروز براي شما یک نمونه سوال بسیار خوب از ریاضی هفتم قرار داده ایم
براي دانلود نمونه سوال لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
سایت درسی|دانلودنمونه سوال|سوالات هفتم وهشتم نهم|پایه هفتم وهشتم نهم|نمونه سوالات دهم

ادامه مطلب  

نمونه سوال فصل یک ریاضی دهم  

با سلام
نمونه سوال فصل اول ریاضی دهم رو براتون آماده کردم که شامل 5 سوال تشریحی است که اگر شما اینا رو حل کنید یعنی درس رو یاد گرفتید
سربرگ رو هم جا گذاشتم براي دبیران عزیز برا امتحان گرفتن
دیگه زیاد حرف نمیزنم دانلود در ادامه مطلبکلاس ریاضی

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحانی فصل سوم ریاضی هشتم  

باسلامی دوباره خدمت شما دوستان
اینم نمونه سوال امتحانی فصل سوم  ریاضی هشتم
این نمونه 10 سوالی از فصل سوم (چند ضلعی ها) و به صورت جای خالی، صحیح-غلط، انتخاب گزینه و تشریحی میباشد
با ارزوی نمره20
سایت درسی|دانلودنمونه سوال|سوالات هفتم وهشتم نهم|پایه هفتم وهشتم نهم|نمونه سوالات دهم

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحانی فصل سوم ریاضی هشتم  

باسلامی دوباره خدمت شما دوستان
اینم نمونه سوال امتحانی فصل سوم  ریاضی هشتم
این نمونه 10 سوالی از فصل سوم (چند ضلعی ها) و به صورت جای خالی، صحیح-غلط، انتخاب گزینه و تشریحی میباشد
با ارزوی نمره20
سایت درسی|دانلودنمونه سوال|سوالات هفتم وهشتم نهم|پایه هفتم وهشتم نهم|نمونه سوالات دهم

ادامه مطلب  

دانلود رایگان جزوه شیمی یازدهم کل کتاب  

شیمی - پایه يازدهم - رشته ریاضی فیزیک, علوم تجربی - جزوه کل کتاب شیمی يازدهم شامل: تمامی خلاصه و نکات مهم 3 فصل شیمی يازدهم 1-قدر هدایای زمین را بدانیم 2- در پی غذای سالم 3- پوشاک نیازی پایان ناپذیر , و همچنین در پایان هر مبحث چند سوال براي آن با جواب وحود دارد.... فرمت این فایل ب صورت PDF می باشد. شما می توانید جزوه شیمی را ب صورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب برویدکلاس, پایه, دهم, نهم, هشتم, هفتم, مدرسه کپی,دانل

ادامه مطلب  

نمونه سوال نوبت اول شیمی دهم  

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز و دبیران محترم
پس از چند روز بلاخره نمونه سوال نوبت اول شیمی دهم رو براتون آماده کردیم با کیفت عالی و جدول بنده مناسب براي امتحانات نوبت اول که خودتون رو آماده کنید سطح سوالات متوسط است و براي یافتن پاسخ سوالات به پشتیبانی سایت پیام دهید
این نمونه سوال شامل 12 سوال در 3 صفحه است
که سوالات اکثرا مفهومی میباشد
امیدوارم نهایت استفاده رو ببرید
براي دانلود با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنیدکلاس ریاضی

ادامه مطلب  

نرم افزار حسابداری اموال محصول شرکت شایگان سیستم  

نرم افزار حسابداري اموال محصول شرکت شایگان سیستم می‌باشد و دارای امکانات زیر میباشد:مدیریت آسان اموال و دارایی‌های ثابت•    نگهداری اطلاعات دارایی‌های ثابت•    محاسبه استهلاک•    محاسبه و نگهداری ارزش دفتری•    جزء فروش، تعمیرات و تغییر در دارایی•    قابلیت اتصال به برنامه حسابداري (حسابگر)•    نگهداری اطلاعات دارایی‌های ثابت و تهیه پرونده کاملی از اموال موجود از جمله اط

ادامه مطلب  

نرم افزار حسابداری اموال محصول شرکت شایگان سیستم  

نرم افزار حسابداري اموال محصول شرکت شایگان سیستم می‌باشد و دارای امکانات زیر میباشد:مدیریت آسان اموال و دارایی‌های ثابت•    نگهداری اطلاعات دارایی‌های ثابت•    محاسبه استهلاک•    محاسبه و نگهداری ارزش دفتری•    جزء فروش، تعمیرات و تغییر در دارایی•    قابلیت اتصال به برنامه حسابداري (حسابگر)•    نگهداری اطلاعات دارایی‌های ثابت و تهیه پرونده کاملی از اموال موجود از جمله اط

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال نوبت دوم نگارش پایه دهم - 1  

دانلود نمونه سوال نوبت دوم نگارش پایه دهم (مخصوص تمامی رشته ها)
با شما هستیم با یک نمونه سوال نوبت دوم نگارش پایه دهم. این نمونه سوال ویژه تمام رشته های شاخه های تحصیلی می باشد. در این نمونه سوال انواع مختلف سوالات با سطوح مختلف موجود است. پیشنهاد می شود این نمونه سوال را دانلود کنید.
براي دانلود، از باکسی که در زیر مشاهده می‌کنید، اقدام فرمایید.
جعبه دانلود
دانلود فایل

پسورد فایل : www.madrese-20.ir

تمامی حقوق این فایل براي سایت مدرسه 20 محفوظ ا

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال نوبت دوم نگارش پایه دهم - 1  

دانلود نمونه سوال نوبت دوم نگارش پایه دهم (مخصوص تمامی رشته ها)
با شما هستیم با یک نمونه سوال نوبت دوم نگارش پایه دهم. این نمونه سوال ویژه تمام رشته های شاخه های تحصیلی می باشد. در این نمونه سوال انواع مختلف سوالات با سطوح مختلف موجود است. پیشنهاد می شود این نمونه سوال را دانلود کنید.
براي دانلود، از باکسی که در زیر مشاهده می‌کنید، اقدام فرمایید.
جعبه دانلود
دانلود فایل

پسورد فایل : www.madrese-20.ir

تمامی حقوق این فایل براي سایت مدرسه 20 محفوظ ا

ادامه مطلب  

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعی..  

- عنوان شغلی: کارشناس فناوری اطلاعات
فایل های موجود در این بسته:
نمونه سوالات تخصصی کارشناس فناوری اطلاعات (همراه پاسخنامه)
– ۱۰۰ نمونه سوال درس مهندسی نرم افزار (+ پاسخنامه)
– ۱۰۰ نمونه سوال درس پایگاه داده (+ پاسخنامه)
– ۱۰۰ نمونه سوال درس ساختمان داده (+ پاسخنامه)
– ۱۰۰ نمونه سوال درس سیستم عامی (+ پاسخنامه)
همراه با هدیه ویژه
اصل دفترچه سوالات عمومی تامین اجتماعی سال 93 (بدون پاسخنامه)
– ۱۵ سوال ریاضیات و آمار مقدماتی
&ndas

ادامه مطلب  

نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم - 1  

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (مخصوص تمامی رشته ها)با نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم در خدمت شما هستیم. این نمونه سوال ویژه تمام رشته های تمام شاخه های تحصیلی یا به نوع عمومی می باشد. در این نمونه سوال انواع سوال با سطوح مختلف قرار دارد. توصیه می شود این نمونه سوال ها را براي حفظ آمادگی نوبت دوم دانلود و از آن ها در تمارین خود استفاده نمایید.
 
براي دانلود، از باکسی که در زیر مشاهده می‌کنید، اقدام فرمایید.
جع

ادامه مطلب  

نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم - 1  

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم (مخصوص تمامی رشته ها)با نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم در خدمت شما هستیم. این نمونه سوال ویژه تمام رشته های تمام شاخه های تحصیلی یا به نوع عمومی می باشد. در این نمونه سوال انواع سوال با سطوح مختلف قرار دارد. توصیه می شود این نمونه سوال ها را براي حفظ آمادگی نوبت دوم دانلود و از آن ها در تمارین خود استفاده نمایید.
 
براي دانلود، از باکسی که در زیر مشاهده می‌کنید، اقدام فرمایید.
جع

ادامه مطلب  

دانلود گام ب گام کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم درس اول  

زبان انگلیسی - پایه يازدهم - مشترک تمامی رشته ها - پاسخ و حل تمرین ها و فعالیت های کل درس اول کتاب زبان کار انگلیسی يازدهم... فرمت این فایل ب صورت PDF می باشد شما می توانید گام ب گام زبان يازدهم را ب صورت رایگان دانلود و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب مراجعه نماییدکلاس, پایه, دهم, نهم, هشتم, هفتم, مدرسه کپی,دانلود نمونه سوال

ادامه مطلب  

دانلود سوالات تستی زیست یازدهم فصل اول  

زیست شناسی - پایه يازدهم- رشته علوم تجربی - شامل: 86 سوال تستی از فصل اول تنظیم عصبی زیست شناسی ک براي آنانی ک براي کنکور تست زنی انجام میدهند فوقالعاده مفید و کاربردی است.... فرمت این فایل ب صورت PDF می باشد. شما می توانید این فایل را ب صورت رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب مراجعه نمایید.کلاس, پایه, دهم, نهم, هشتم, هفتم, مدرسه کپی,دانلود نمونه سوال

ادامه مطلب  

دانلود رایگان گام ب گام عربی یازدهم کل کتاب  

عربی - پایه يازدهم - رشته علوم تجربی, ریاضی فیزیک, - گام ب گام کل کتاب عربی يازدهم شامل: ترجمه متن درس ها, حل تمرین ها, حل فعالیت های کلاسی, و....فرمت این فایل ب صورت PDF می باشد. شما می توانید گام ب گام عربی يازدهم را ب صورت کاملا رایگان از وبسایت مدرسه کپی دانلود و دریافت کنید. براي دانلود ب ادامه مطلب مراجعه نماییدکلاس, پایه, دهم, نهم, هشتم, هفتم, مدرسه کپی,دانلود نمونه سوال

ادامه مطلب  

نمونه سوال نوبت دوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم - 1  

دانلود نمونه سوال نوبت دوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم (مخصوص تمامی رشته ها)
 
همراه شما هستیم با نمونه سوال نوبت دوم از یکی از دروس انتخابی متوسطه دوم. در این پست نمونه سوال نوبت دوم تفکر و سواد رسانه‌ای براي شما عزیزان قرار داده ایم. شاید شما این درس را در پایه دهم یا پایه يازدهم بخوانید یا شاید هم اصلا این درس را نخوانید. در این نمونه سوال انواع سوال موجود بوده و از سطح نسبتا بالایی برخورد دار است.
 
 
براي دانلود، از باکسی

ادامه مطلب  

نمونه سوال نوبت دوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم - 1  

دانلود نمونه سوال نوبت دوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم (مخصوص تمامی رشته ها)
 
همراه شما هستیم با نمونه سوال نوبت دوم از یکی از دروس انتخابی متوسطه دوم. در این پست نمونه سوال نوبت دوم تفکر و سواد رسانه‌ای براي شما عزیزان قرار داده ایم. شاید شما این درس را در پایه دهم یا پایه يازدهم بخوانید یا شاید هم اصلا این درس را نخوانید. در این نمونه سوال انواع سوال موجود بوده و از سطح نسبتا بالایی برخورد دار است.
 
 
براي دانلود، از باکسی

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم - 1  

دانلود نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم (مخصوص رشته ریاضی فیزیک)
با یک نمونه سوال ویژه محصلان در رشته ریاضی فیزیک همراه شما هستیم. در این پست نمونه سوال نوبت دوم هندسه پایه دهم رو براي دانلود قرار داده ایم. این نمونه سوال دارای بهترین سوالات کتاب است. سطح این نمونه سوال نیز متوسط می باشد که در آن هم سوال ساده و هم سوال سخت یافت می شود. همچنین پاسخنامه کاملا تشریحی این نمونه سوال را می توانید به صورت رایگان در انتهای پست دانلود کنید.
 

ادامه مطلب  

رفع خطای Missing Operating System  

۵ راه حل کاربردی براي رفع خطای Missing Operating System ویندوز
یکی از ارور های سیستم عامل ویندوز ، خطای Missing Operating System می باشد که حین روشن کردن و تلاش براي بالا آوردن سیستم عامل مشاهده میشود. این مورد یکی از خطاهای آزاردهنده در ویندوز است که تنها با برطرف کردن آن ، قادر به استفاده مجدد از ویندوز خواهید بود. در این پست دلایل بروز این خطا و راه های برطرف کردن آن را می خوانید.
علت و راه های برطرف کردن خطای Missing Operating System
۵ practical solution for Fix Missing Operating System Error in Window

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1